Toves Barnfond

Kris- och sorgebearbetande psykoterapi för barn och ungdomar som förlorat en eller båda sina föräldrar

Barn i sorg

Barn och ungdomar upp till 18 år som har mist en eller båda sina föräldrar genom dödsfall kan genom Toves Barnfond få möjlighet till kris- och sorgebearbetande psykoterapi på psyko-dynamisk grund.
Efter inledande kontakt med barnet och dess familj erbjuds cirka 10 bearbetande samtal.
För små barn sker samtalen tillsammans med vårdnadshavare, för äldre kan parallellkontakt med densamme erbjudas.

Samtalen är krisbearbetande, förebyggande och sker inom psykodynamisk referensram och med metoder anpassade efter klientens ålder och förutsättningar. Efter samtalen sker en utvärdering efter sex månader.

All kontakt med verksamheten är kostnadsfri.

Toves Barnfond förvaltas av Anna och Coco Belfrage

Broschyr Toves Barnfond