Psykoterapi barn och ungdom

BarnDet är inte alltid så lätt att bli stor och de problem som uppstår under tiden försvinner inte alltid av sig själv. Ibland kan problemen bli så stora att man behöver hjälp från någon utomstående. Då kan det vara konstruktivt att med professionella insatser komma till rätta med rädslor och ångest eller andra symptom som kan bli hämmande för den fortsatta utvecklingen.

Barn- och ungdomsterapi kan innefatta kortare behandlingar om 10-20 samtal eller sträcka sig över en längre tid.

Små barn har lättare att uttrycka sig genom lek eller att rita och måla. I förtroendefull relation till en barnterapeut kan inre hinder tolkas och genomarbetas.
Tonåringar trivs ofta bäst med samtal kring sin livssituation med en för dem helt utomstående vuxen person.

Parallellt föräldrasamtal förkommer alltid i barnterapi och efter behov i tonårsterapi.