Psykoanalys

Psykoanalys är en genomgripande och långsiktig behandling som bedrivs 3-5 gånger i veckan under flera år. Syftet är att kunna bearbeta omedvetna konflikter och med det skapa förändring av destruktiva livsmönster.klocka

Psykoanalys leder till djupgående psykisk förändring.

Av alla de terapiformer som idag står till buds är psykoanalys den som utan jämförelse är kliniskt mest beprövad. Med drygt hundra år av praktisk tillämpning vilar den på en massiv grund av klinisk erfarenhet.
Psykoanalysen som klinisk metod lever inte bara kvar utan genomgår en ständig utveckling. Detta tack vare – eller trots – den inre och yttre, synnerligen kritiska granskning den varit utsatt för.