Psykoterapi vuxna

Min erfarenhet är att psykodynamisk psykoterapi fungerar väl för personer som lider av de flesta psykiatriska tillstånd som till exempel ångest, depression eller livskriser.
Det är också ett bra sätt att förändra och bättre hantera sina relationer och sin bild av sig själv.

Psykoterapi innebär ett nära känslomässigt samarbete mellan terapeut och klient. Den kan läggas upp antingen som korttidsterapi eller som en längre terapeutiskt behandling
men föregås alltid av ett eller ett par möten där en klinisk bedömning utförs.
Ibland kan det räcka med enstaka samtal för att hitta nya öppningar på en livskris.

Verksamheten sker under sekretesskrav.