Föräldrastöd

Ibland är det svårt att vara förälder. Man kan hamna i situationer då man blir både osäker och orolig. Barn behöver alltid sina föräldrar även om de ibland har ett otydligt sätt att visa det på.

Behovet av föräldern måste anpassas till barnets olika utvecklingsfaser för att de ska Roskunna växa till fria och självständiga individer.

Ofta uppstår problem i övergångsfaser, trotsålder, när syskon kommer, att gå in i och vara i puberteten o.s.v.

Det kan vara en stor lättnad för föräldrar att hitta nya svar och lösningar kring hur man kan förhålla sig i relationen med hjälp av en barnterapeut. Många gånger reagerar barnen med spontan förbättring utan att ha en egen kontakt med terapeuten.